Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Ann oraz strony internetowej aplikacji mobilnej Ann

Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnej Ann (dalej „Aplikacja Ann”) oraz strony internetowej aplikacji mobilnej Ann (dalej „Serwis/Strona”), określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników w ramach korzystania przez nich z Aplikacji Ann i Serwisu.


§ 1. Definicje

1. Ann Health Solutions Sp. z o.o. – Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Spółka Ann Health Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, przy ul. Lidzbarskiej 15, NIP: 8741799420, REGON 386263737 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840702.

2. Użytkownik – Użytkownikiem jest każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikacje Ann na swoim urządzeniu mobilnym i/lub korzystająca z Serwisu.

3. Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych po uprzednim pobraniu Aplikacji za pośrednictwem:

 • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play;
 • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple AppStore.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. UODO – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

6. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2. Informacje ogólne

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Ann Health Solutions Sp. z o. o. danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności przed rejestracją konta Użytkownika w Aplikacji oraz w Serwisie.
 2. Ann Health Solutions Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych Użytkownika zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO, UODO oraz UŚUDE.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Ann Health Solutions Sp. z o. o. usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu.
 4. Ann Health Solutions Sp. z o. o. ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia danych osobowych, w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 3. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Aplikacja oraz Serwis nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego Użytkownika Aplikacji.
 2. Ann Health Solutions Sp. z o. o. gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane osobowe celem realizacji umowy. Aby korzystać z aplikacji Ann oraz z Serwisu, Użytkownik musi wprowadzić obowiązkowo swój adres E-Mail i hasło jako swoje dane osobowe. Te dane są potrzebne do identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane te mogą być potrzebne do kontaktowania się Użytkownika z Ann Health Solutions Sp. z o.o. oraz do korzystania z pewnych funkcji Aplikacji Ann oraz Serwisu, jak m.in. zgłaszanie reklamacji oraz udział w promocjach (tj. mailowego zapraszania Użytkownika do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Użytkownikowi innych informacji marketingowych), ofertach Ann Health Solutions Sp. z o. o., nowościach w Aplikacji Ann i Serwisie.
 4. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Ann Health Solutions Sp. z o. o. a Użytkownikiem.
 5. Ann Health Solutions Sp. z o.o. w ramach świadczenia usług Aplikacji mobilnej oraz Serwisu gromadzi dane techniczne o logowaniu do Aplikacji mobilnej oraz w Serwisie.
 6. Ann Health Solutions Sp. z o.o. gromadzi również dane podane dobrowolnie przez Użytkownika, które można wprowadzić podczas korzystania z Aplikacji Ann oraz Serwisu. Obejmuje to profil Użytkownika składający się z następujących danych osobowych:
  • Płeć
  • Rok urodzenia
  • Wzrost
 7. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust 1 lit a RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest też art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) a także z zachowaniem wymogów UODO oraz UŚUDE.
 8. Ann Health Solutions Sp. z o.o. ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Ann Health Solutions Sp. z o.o. ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce przez stronę trzecią.

§ 4. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 1. W związku z tym, że współpracujemy z partnerami zagranicznymi, których serwery umieszczone są poza terytorium RP, dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacjach przewidzianych prawem, w stosunku do swoich danych osobowych Użytkownik ma prawo:
  • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
  • wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / https://uodo.gov.pl/.
 2. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, Użytkownik utraci możliwość korzystania z funkcji Aplikacji oraz Serwisu korzystających z tych danych.
 3. Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Ann Health Solutions Sp. z o.o. udzieli Użytkownikowi pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw Użytkownik może zrealizować samodzielnie.
 4. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

§ 6. Pliki Cookies

 1. Ann Health Solutions Sp. z o.o. informuje, że podczas korzystania z aplikacji Ann wykorzystuje następujące pliki (cookies) w celach statystycznych i funkcjonalnych, w tym w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z aplikacji Ann oraz z Serwisu:

a) Sciśle konieczne

 • CookieScriptConsent Ten plik cookie jest używany przez usługę Cookie-Script.com do zapamiętywania preferencji dotyczących zgody użytkownika na pliki cookie. Konieczne jest poprawne działanie banneru cookie Cookie-Script.com.

b) Analityczne

 • Podmioty do tworzenia profilu zainteresowań odwiedzających lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych.
 • IDE Ten plik cookie zawiera informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz wszelkich reklam, które mógł zobaczyć przed odwiedzeniem witryny.
 • VISITOR_INFO1_LIVE Ten plik cookie jest stosowany przez YouTube, aby śledzić preferencje odtwarzacza wideo dla osadzonych na stronie filmów z YouTube; plik cookie pomaga również ustalić, czy odwiedzający stronę używa nowej lub starej wersji interfejsu YouTube.
 • YSC Ten plik cookie jest utworzony przez YouTube w celu śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.
 • GPS

c) Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie służą do sprawdzenia, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być używane do bezpośredniej identyfikacji określonego gościa

 • _ga Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, co stanowi znaczącą aktualizację powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikatowych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn. Domyślnie wygasa po 2 latach, chociaż podlega kontroli przez właścicieli witryn.
 • _gid Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics. Wygląda na to, że jest to nowy plik cookie i od wiosny 2017 r. Google nie udostępnił żadnych informacji na jego temat. Wydaje się, że przechowuje i aktualizuje unikatową wartość dla każdej odwiedzanej strony.

d) Niesklasyfikowane

Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki cookie, które nie należą do żadnej innej kategorii lub są w trakcie kategoryzacji: https://cookie-script.com/account.html#.

_gat_gtag_UA_167242129_1

2. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

 • Nasi zaufani partnerzy i ich polityka w zakresie cookies. Zalecamy Użytkownikowi weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji o akceptacji ich cookies.

Google, Gordon House Barrow St Dublin 4, Irlandia
Facebook Ireland, Hanover Reach 5-7, Dublin 2, Irlandia
Apple Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Irlandia

W przypadku przekierowania z Aplikacji i/lub Serwisu na administrowany przez inny podmiot portal, podawanie swoich Danych Osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W szczególności, w razie korzystania z opcji logowania na profilach społecznościowych Aplikacji Ann i Serwisu, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, zalogowanie się następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności opracowanymi przez dany podmiot.

W celu ciągłego udoskonalania i rozwoju aplikacji oraz serwisu współpracujemy z poniższymi partnerami technologicznymi, których narzędzia wykorzystujemy dla celów analitycznych z zakresu działania aplikacji, prowadzenia kampanii promujących, analizy aktywności użytkowników, wykorzystania aplikacji. Współpraca ogranicza się do minimum działań koniecznych dla spełnienia powyższych celów.

Google Analytics https://policies.google.com/privacy
Facebook Mobile SDK https://www.facebook.com/about/privacy/
Google Firebase https://firebase.google.com/support/privacy
Kochava https://support.kochava.com/sdk-integration/android-sdk-integration/android-intelligent-consent-manager/

§ 7. Korzystanie przez Aplikacje ze szczególnych uprawnień

 1. Aplikacja korzysta z dostępu do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienia zdjęcia, do skanerów kodów QR/kreskowych, w celu umożliwienia Użytkownikowi wykonania zdjęcia kodu kreskowego leku celem dodania go do historii swojej dokumentacji oraz uzyskania podstawowych informacji o leku. Udzielenie uprawnienia wymaga wyraźnej zgody Użytkownika.

§ 8. Kontakt

 1. Administrator Danych Osobowych może kontaktować się z Użytkownikiem, korzystając z podanego adresu poczty elektronicznej.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: kontakt@ann-zdrowie.pl
 3. Przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej jest równoznaczny ze zgodą Użytkownika na uzyskanie odpowiedzi w tej samej formie.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Ann Health Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Uprasza się Użytkowników o bieżące monitorowanie daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki Prywatności celem weryfikowania stosownych zmian.
 2. Ann Health Solutions Sp. z o.o. oświadcza, że stara się zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji Ann i oraz Serwisu, nie ma jednak wpływu na zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet.

Ważne od dnia 03.09.2021