Warto wiedzieć z Ann: Wstrząs septyczny jest obarczony wysoką śmiertelnością

Wstrząs septyczny jest obarczony wysoką śmiertelnością. Występuje w wyniku zakażenia organizmu i wymaga bezzwłocznej interwencji lekarskiej. Jakie są przyczyny i objawy wstrząsu septycznego? Na czym polega jego leczenie oraz jakie są rokowania? Przeczytaj i dowiedz się z Ann!

Według danych Polskiej Grupy Roboczej do spraw sepsy, objawy sepsy stwierdzono u około 30% chorych leczonych na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w tym 6% miało objawy wstrząsu septycznego.

Wstrząs septyczny: czym jest?

Sepsa to ogólnoustrojowa reakcja zapalna organizmu na zakażenie. Sepsa jest synonimem zakażenia uogólnionego, dawniej nazywanego – zakażenie krwi. Wstrząs septyczny zaś jest ostatnim etapem rozwoju stanu septycznego. Najczęściej wymienianą przyczyną wystąpienia stanu septycznego są zakażenia bakteryjne, ale może być on również wywołany infekcjami grzybiczymi i wirusowymi. Co ważna, infekcja może rozwijać się w dowolnym miejscu – może to być np. infekcja układu pokarmowego czy jamy brzusznej.  

Wstrząs septyczny jest najbardziej ciężką postacią sepsy, czyli uogólnionej odpowiedzi organizmu pacjenta na zakażenie niezależnie od jego przyczyny. Taka odpowiedź jest wynikiem złej, rozregulowanej i nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego pacjenta na czynnik zakaźny – mówi prof. dr hab. Mirosław Czuczwar, profesor z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK nr 1 w Lublinie.

Do czynników ryzyka rozwoju sepsy, jak również wstrząsu septycznego zaliczamy operację, poddanie działaniu urządzeń inwazyjnych, jak np. cewniki dożylne, cukrzycę oraz długie przebywanie w szpitalu. Ponadto na sepsę są bardziej narażone osoby z odleżynami, oparzeniami i ranami, z zaburzeniami odporności, a także pacjenci żywieni pozajelitowo.

Wstrząs septyczny: jak się objawia?

Do najbardziej typowych objawów sepsy zaliczamy wzrost temperatury powyżej 38 stopni C lub ewentualnie jej spadek poniżej 36 stopni C, wzrost częstotliwości oddechów, przyspieszoną częstotliwość bicia serca, a także znacznie obniżona lub znacznie podwyższona liczba leukocytów we krwi. Wstrząs septyczny zaś to występowanie niewydolności co najmniej jednego z podstawowych narządów i niedociśnienia.

Do objawów wstrząsu septycznego, oprócz samej sepsy, która może się objawiać początkowo jak zwykła infekcja, czyli na przykład gorączką, zaliczamy zaburzenia w obrębie układu krążenia, np. tachykardię, zaburzenia świadomości czy też niewydolność oddechową. Jeżeli stan pacjenta się będzie pogarszał m.in. w wyniku tego, że nie został on prawidłowo zdiagnozowany i leczony, może zacząć się wstrząs septyczny. Czyli do tych wszystkich objawów jeszcze trzeba zaliczyć spadek ciśnienia tętniczego krwi poniżej krytycznej wartości i narastanie poziomu mleczanu – podkreśla prof. Mirosław Czuczwar.

Jak rozpoznać wstrząs septyczny?

Warto zacząć od tego, że wstrząs septyczny nie jest jednostką chorobową. Jest to raczej zespół objawów i właśnie na ich podstawie lekarz jest w stanie postawić diagnozę.  Nie musimy wiedzieć na początku, co powoduje sepsę czy wstrząs septyczny, tylko muszą być cechy zakażenia czy to bakteryjnego, czy grzybiczego, czy wirusowego – zaznacza specjalista.

W celu rozpoznania wstrząsu septycznego najczęściej wykonuje się badanie stężenia mleczanów w surowicy, określane mianem RKZ, ocena stopnia krzepliwości krwi i ocena parametrów czynności nerek i wątroby. Ponadto może zostać przeprowadzone badanie mikrobiologiczne lub też badania obrazowe, czyli zdjęcie rentgenowskie płuc, usg i tomografia komputerowa jamy brzusznej.

Rokowania w przypadku wstrząsu septycznego nie są najlepsze

Leczenie sepsy oraz wstrząsu septycznego ma charakter przyczynowy i objawowy. Podczas leczenia przyczynowego choremu podaje się leki przeciwdrobnoustrojowe. Początkowo podaje się antybiotyki o szerokim spektrum działania, po  uzyskaniu zaś wyników antybiogramu stosuje się leki zwalczające konkretne patogeny. W leczeniu objawowym podaje się dożylnie płyny, których celem jest utrzymanie na właściwym poziomie ciśnienia czy zwiększenie kurczliwości serca. Niekiedy konieczne może być podłączenie pacjenta do respiratora. W niektórych przypadkach wstrząsu septycznego niezbędna jest transfuzja krwi.

Najlepiej jest leczyć wstrząs septyczny, wiedząc co go spowodowało. Czyli należy dążyć do tego, żeby z jednej strony utrzymać pacjenta przy życiu, a jednocześnie ustalić, co spowodowało sepsę. Jeżeli już się dowiemy, jaki patogen spowodował zakażenie i nieprawidłową odpowiedź organizmu, powinniśmy wdrożyć jak najszybciej leczenie celowane.

Pacjent ze wstrząsem septycznym jest leczony na oddziale intensywnej terapii. Rokowania zależą od momentu zdiagnozowania i podjęcia leczenia. Niestety poziom śmiertelności pacjentów ze wstrząsem jest bardzo wysoki.

Rokowania zależą od ciężkości stanu pacjenta. Jeżeli mamy do czynienia z sepsą, ale nie ma wstrząsu, nie ma niewydolności wielonarządowej, to śmiertelność jest powiedzmy na poziomie kilku- kilkunastu procent. Natomiast jeżeli już dochodzi do wstrząsu septycznego i niewydolności wielonarządowej, śmiertelność przekracza 50%. Czyli generalnie zależy to od tego, w jakim stopniu będą dotknięte poszczególne narządy i układy pacjenta – apeluje prof. dr hab. Mirosław Czuczwar z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Autor: Svitlana Slyvchenko, Ann Asystent Zdrowia

Więcej ciekawych materiałów w Ann:

0 Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *