Sport doda twojemu dziecku skrzydeł. WF także

Młodzież biorąca udział w dodatkowych, pozalekcyjnych zajęciach sportowych, odróżnia się od mniej aktywnych fizycznie rówieśników nie tylko zgrabniejszą sylwetką. Chodzi też o większą dojrzałość, zaradność i odporność psychiczną. Czy warto więc rezygnować z lekcji WF?

O tym, że regularna aktywność fizyczna pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Uzyskaniu zgrabnej sylwetki i przeciwdziałaniu wielu chorobom cywilizacyjnym wie już prawie każdy. Ale wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie korzyści natury psychologicznej daje uprawianie sportu. Zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży.

Z najnowszych polskich badań naukowych dotyczących tego zagadnienia, wynika niezbicie, że regularne uprawianie sportu przez młodzież pomaga w kształtowaniu tzw. „profilu mistrza”. Czyli korzystnego zestawu cech charakteru oraz kompetencji emocjonalnych i społecznych. Pomagają one osiągać sukcesy nie tylko w sporcie, lecz także w codziennym życiu.

Sport na WF zapobiega otyłości u dzieci

Wspomniane badania objęły łącznie 1014 nastolatków z całej Polski. Chłopców i dziewcząt w wieku 12-13 lat. Z których jedna połowa co najmniej przez rok uczestniczyła w programie sportowych zajęć o nazwie „Lekkoatletyka dla każdego”. Druga połowa nie brała w nim udziału. W żadnych innych dodatkowych, zorganizowanych i regularnych formach zajęć sportowych, poza obligatoryjnymi, szkolnymi lekcjami WF.

Zakres tych badań był bardzo szeroki i nie ograniczał się tylko do aspektów psychologicznych sportu. De facto, miały one kilka równie ważnych celów, takich jak: porównanie budowy i składu ciała, sprawności fizycznej, sposobu odżywiania, a także kompetencji społeczno-emocjonalnych wspomnianych wcześniej  dwóch grup młodzieży (podejmującej regularną aktywność sportową oraz mało aktywnej fizycznie).

Badania wykazały, że między tymi dwoma grupami nastolatków występują istotne statystycznie różnice dotyczące większości analizowanych zagadnień.

Dzieci, które ćwiczyły w programie „Lekkoatletyka dla każdego”, częściej miały prawidłową masę ciała.Także prawidłowy obwód talii i prawidłowy skład ciała (mniejsza zawartość tkanki tłuszczowej, a większa tkanki mięśniowej). Częściej też jadły owoce. Mówi dr hab. Dominika Głąbska z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. Jedna z autorek omawianych badań.

WF pomaga. Widać to w procentach

Na przykład, otyłość występowała tylko u 2 proc. nastolatków ćwiczących w programie LDK. Podczas gdy u dzieci z grupy kontrolnej odsetek ten był bliski 10 proc. Podobnie było z nadwagą. Częstość jej występowania w pierwszej grupie wyniosła niespełna 7 proc., podczas gdy w grupie kontrolnej przekraczała 16 proc.

Dzieci regularnie ćwiczące wypadły też znacznie lepiej od dzieci mało aktywnych w testach mierzących sprawność fizyczną czy adaptację do wysiłku fizycznego. Tego jednak można się było spodziewać, podobnie jak efektu „odchudzającego”.

Zdecydowanie najciekawszym wnioskiem wypływającym z tych badań jest więc wykazany bardzo pozytywny wpływ uprawiania sportu na „tężyznę psychiczną” i rozwój osobisty młodych ludzi. Okazało się, że korzystny zestaw kompetencji społeczno-emocjonalnych, czyli wspomniany wcześniej profil mistrza, miało co trzecie dziecko ćwiczące w programie LDK. Podczas gdy w grupie kontrolnej już tylko co piąte.

Profil mistrza nie tylko predysponuje do osiągania sukcesów sportowych. Generalnie do osiągania sukcesów życiowych. Czyli m.in. lepszego radzenia sobie z codziennymi problemami i wyzwaniami. Szkoda, że rzadko się o tym mówi, w kontekście aktywności fizycznej – mówi dr Dominika Głąbska.

wf sport dzieci szkoła
Fot. Zdrowie.PAP.pl.

Profil mistrza. Co to takiego?

Autorzy badania podkreślają, że cechy i kompetencje mieszczące się w tym profilu zostały dobrane i ocenione na podstawie standaryzowanego psychologicznego kwestionariusza. Służy on do oceny silnych i słabych stron u dzieci i młodzieży. Znanego na całym świecie jako SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire.

W ramach badań oceniano m.in. trudności występujące w pięciu kluczowych obszarach psychospołecznego funkcjonowania młodego człowieka. Stanowią one główne komponenty i kryteria oceny profilu mistrza.

  • emocje,
  • zachowania,
  • pobudliwość psychoruchową i procesy uwagi,
  • zachowania społeczne,
  • relacje z rówieśnikami.

Profil mistrza był stwierdzany u osób, które wykazywały brak trudności w wymienionych obszarach lub też uzyskały w każdym z analizowanych obszarów bardzo wysokie oceny. 

Profil mistrza częściej towarzyszy dzieciom, które regularnie trenują. Te dwie rzeczy wyraźnie idą ze sobą w parze. Ważny jest jednak nie tylko sam fakt uprawiania sportu, lecz również forma jego uprawiania. Trzeba pamiętać, że w naszym programie dzieci trenują w grupach, co wymaga od nich kooperacji z innymi. Konieczność współpracy rozwija u nich m.in. zdolności interpersonalne. Takie dzieci lepiej się potem odnajdują w grupie – podkreśla Dagna Wleklińska, doktorantka z Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pasjonatka lekkiej atletyki, która jest trenerką w programie „Lekkoatletyka dla każdego”.  

Sport daje odporność fizyczną i psychiczną

Trenerka przekonuje, że profil mistrza bardzo pomaga w codziennym życiu i wielu osobom „dodaje skrzydeł”. 

W czasie treningów dziecko uczy się m.in. dyscypliny, przez co staje się bardziej sumienne. Przekonuje się też, że ma duży wpływ na swoje wyniki. Uczy się więc, że ludzie są kowalami swojego losu. Ponadto, trenowanie z innymi sprawia, że dzieci stają się bardziej otwarte i komunikatywne. Z przyjemnością obserwuję na zajęciach, jak z biegiem czasu dzieci wspaniale się rozwijają – mówi Dagna Wleklińska.

Opowiada ona, że u wielu dziewczynek, na początku treningów często pojawiają się łzy, gdy tylko coś im nie wychodzi. Ale później, po paru miesiącach ćwiczeń i bliskiej współpracy z trenerem, dzieci te często zmieniają się na lepsze, nabywając większej odporności psychicznej i pozytywnej motywacji.

Nierzadko się zdarza, że taka cicha, „szara myszka”, na początku często reagująca płaczem, z czasem dojrzewa i zmienia się w pewną siebie, waleczną i bardzo otwartą osobę. W praktyce, profil mistrza, przekłada się więc m.in. na większą odporność na stres i co za tym idzie, również większą radość z życia – puentuje Dagna Wleklińska.

Omawiany projekt badawczy, znany szerzej pod kryptonimem #zacznijodlekkiej, został zrealizowany przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz firmą Nestle Polska.

Wiktor Szczepaniak (zdrowie.pap.pl)

Źródła:

Wypowiedzi i materiały informacyjne z debaty eksperckiej zatytułowanej „Ćwiczyć czy nie ćwiczyć?”, która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w przededniu Narodowego Dnia Sportu.

Zobacz więcej wideo w Wirtualnym Klubie Medycznym Ann:

Dzieci o sporcie. Co lubią? Zobacz materiał Ministerstwa Zdrowia:

0 Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *