„Skok w dorosłość”- raport o tym, co myślą młodzi i jakie mają plany

Dla młodych ludzi rodzina i przyjaciele to największa wartość i źródło wsparcia, większość z nich już pracuje i uważają, że wyższe wykształcenie jest bardzo ważne dla osiągnięcia sukcesu zawodowego – tak wynika z raportu z badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Politechniki Wrocławskiej. 

Badanie „Skok w dorosłość. Wartości, ambicje i plany uczniów starszych klas szkół średnich” przeprowadzono w marcu i kwietniu 2024 i wzięły w nim udział 1 124 osoby z całej Polski – uczniowie klas III i IV liceów oraz klas IV i V techników. Młodzi ludzie wyrazili swoje opinie na temat oczekiwań względem przyszłości, najważniejszych wartości, którymi kierują się w życiu, oraz edukacji wyższej. 

Koniec szkoły średniej i jednoczesny skok w dorosłość to jedno z najbardziej ekscytujących, ale też stresujących doświadczeń w życiu młodych ludzi. Jakie emocje im towarzyszą? Czym się kierują, planując swoją przyszłość? Jakie wyznają wartości? Postanowiliśmy zadać im te kluczowe pytania – mówi prof. Kamil Staniec, prorektor ds. kształcenia PWr.

Kiedy przygotowywaliśmy badanie, najbardziej motywowała nas chęć poznania perspektyw młodych ludzi, uzyskania przekrojowego obrazu ich nastrojów. Z ich wypowiedzi wyłania się obraz bardzo świadomego i pragmatycznego pokolenia, które w znakomitej większości wie, co chce robić w życiu – dodaje. 

Rodzina i przyjaciele są najważniejsi  

Z odpowiedzi na pytanie, co jest dla nich ważne, wynika, że kluczowym obszarem życia dla młodych ludzi jest rodzina, a dla ponad połowy badanych istotni są także przyjaciele i to na spotkania z nimi młodzież przeznacza większość swojego wolnego czasu. Rodzina i przyjaciele to także główne źródło wsparcia w trudnych sytuacjach, a dla niemal 80% ankietowanych uzyskanie takiej pomocy jest bardzo istotne. 

Materiały prasowe Politechniki Wrocławskiej / fot. Paweł Jasiurkowski

Z kolei pytani o najważniejsze wartości, którymi kierują się na co dzień, młodzi ludzie wskazali uczciwość i prawość (49,7%), a także relacje z ludźmi (47,7%) oraz życzliwość (46,4%). Najrzadziej wybierali natomiast troskę o środowisko naturalne (5,8%). Młodzi ludzie informacje o świecie zdobywają głównie w Internecie (68,4%), mediach społecznościowych (43%) i telewizji (30,2%). 

Internet jest powszechnym źródłem wiedzy. To zmiana, która już się dokonała, ale jego nieograniczone możliwości mogą nieco przytłaczać, dawać poczucie braku znaczenia i możliwości „mojego” wpływu na otaczający świat. Nauczyciele i wykładowcy powinni wskazywać najrzetelniejsze źródła i uczyć świadomego z nich korzystania – mówi prof. Joanna Rymaszewska, specjalistka psychiatra z Wydziału Medycznego PWr

Ciągły rozwój i wczesna praca  

W kategorii pytań związanych z planowaniem przyszłości okazało się, że dla wielu uczniów istotna okazała się potrzeba postępu i poczucie, że nie stoi się w miejscu. Młodzież podkreślała potrzebę ciągłego rozwoju, a najważniejszym fundamentem, który pozwala na realizację innych życiowych aspiracji, jest zdrowie. Zdecydowana większość (60,6%) zadeklarowała, że posiada plany na przyszłość, a co czwarta osoba (26,6%) ma już opracowany konkretny plan.  

Uczniowie dostrzegają także istotne znaczenie stabilności finansowej, ale pieniądze nie do końca są postrzegane jako cel sam w sobie, a raczej niezbędny element do funkcjonowania, który umożliwia osiągniecie szczęścia i wewnętrznego komfortu.  

Co ważne, większość młodych ludzi ma już doświadczenie z pracą zarobkową, która jest dla nich ważnym elementem dorastania i zdobywania niezależności. Niemal 20% respondentów przyznało, że ma stałą pracę, a blisko 40% pracuje dorywczo. Chociaż przyznają, że praca bywa trudna i wymagająca, to stanowi też ważny element edukacji życiowej. 

Materiały prasowe Politechniki Wrocławskiej / fot. Paweł Jasiurkowski

Jest to niewątpliwie pozytywny wynik. W swojej pierwszej pracy młodzież może skonfrontować się z bardziej namacalną, a nie wirtualną rzeczywistością, z całkiem obcymi ludźmi, a także z zadaniami różnymi od tych wykonywanych w szkole lub w domu – mówi dr Anna Borkowska, wicedyrektorka Centrum Doskonałości Dydaktycznej PWr.

Jednak duży odsetek młodych ludzi podejmujących aktywność zawodową można także zinterpretować jako nieco niepokojący. Wskazuje to m.in. na frustrację finansową, która skłania uczniów do podjęcia pracy zarobkowej. Ogólna kultura pracy w Polsce może nieść za sobą także ryzyko nadużyć wobec najbardziej wrażliwych i nieuprzywilejowanych pracowników, a takimi są właśnie młodzi ludzie – dodaje. 

Studia są ważne 

Planując swoją przyszłość zawodową, 30% respondentów uważa, że wyższe wykształcenie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zawodowego, a 28,4% jest zdania, że studia to niezbędny krok do kariery zawodowej. Nieco ponad połowa ankietowanych (53,3%) planuje rozpocząć studia, licząc przede wszystkim na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych w wybranej dziedzinie zawodowej. Osoby planujące naukę na studiach preferują głównie kierunki ekonomiczne (22,6%), administracyjne (19,6%) i psychologiczne (18,5%). 

Okazuje się także, że nieco ponad 30 proc. uczniów nie wie jeszcze, czy pójdzie na studia, a 15% nie zamierza studiować, argumentując to faktem, że nie czują, by były one niezbędne do rozwoju kariery zawodowej i zamiast tego wolą zdobyć praktyczne doświadczenie. 

Prawdopodobnie wybór edukacji wyższej po zakończeniu nauki w szkołach średnich jest i będzie coraz mniej oczywisty. Ścieżki rozwoju zawodowego, osobistego, a nawet finansowego będą coraz bardziej zróżnicowane, zaś studia przestaną być naturalną kontynuacją edukacji po szkole średniej – ocenia dr Anna Borkowska.   

Materiały prasowe Politechniki Wrocławskiej / fot. Paweł Jasiurkowski

Najważniejszymi czynnikami przy wyborze uczelni jest jej lokalizacja (58,2%), program studiów zbieżny z preferencjami i zainteresowaniami (46,6%) oraz wykwalifikowana kadra (30%). Młodzi ludzie cenią również uczelnie, które oferują programy wymiany międzynarodowej lub współpracują z uniwersytetami i firmami z innych krajów. Liczy się dla nich także doradztwo w zakresie rozwoju kariery – oczekują, że uczelnia będzie ich wspierać zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu, pomagając w znalezieniu pracy.  

Dostrzegamy oczekiwania oraz ambicje młodych dorosłych. Jako Politechnika Wrocławska chcemy wychodzić im naprzeciw, mocniej otwierając się na nauki humanistyczne i społeczne. Raport to materiał, który powstał z myślą o budowaniu pomostów międzypokoleniowych, o odpowiadaniu na konkretne potrzeby młodzieży, która mówi o nich bardzo otwarcie i wprost. Liczę, że trafi on do szerokiego grona odbiorców, zarówno edukatorów, przedstawicieli uczelni, rodziców oraz samej młodzieży – podkreśla prof. Kamil Staniec.  

Raport w całości dostępny jest TUTAJ

Materiał prasowy Politechniki Wrocławskiej

0 Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *