Lekarz rodzinny: wszystko co powinien wiedzieć nie tylko obcokrajowiec

Lekarz rodzinny obejmuje kompleksową opieką zdrowotną zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jak się zapisać do lekarza medycyny rodzinnej? Czym jest zwolnienie lekarskie? A także jak wygląda e-wizyta? Ann podpowiada nie tylko obcokrajowcom mieszkającym w Polsce.

Lekarz rodzinny nazywany jest również lekarzem pierwszego kontaktu. Osoby ubezpieczone mają prawo bezpłatnie korzystać z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Aby otrzymać taką opiekę medyczną, musisz wybrać przychodnię i zarejestrować się. W zakres podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą różne świadczenia medyczne. Są to zarówno świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, jak i lecznicze. O powyższe świadczenia można ubiegać się w regionalnych, jak również wybranych przez siebie przychodniach.

Lekarz rodzinny: jak go wybrać?

Każdy ma prawo wybrać swego lekarza, pielęgniarkę, jak również położną. Wybór ten jest ograniczony jedynie do tych specjalistów, którzy zawierają się w ubezpieczeniu zdrowotnym pacjenta.

Nie należy zwlekać z wyborem lekarza. Nawet jeżeli teraz nie widzimy potrzeby korzystania ze świadczeń medycznych, to jednak warto zawczasu zastanowić się nad wyborem lekarza pierwszego kontaktu i podjąć odpowiednią decyzję. 

Dokonać wyboru osoby, u której będziemy się leczyć, można poprzez wypełnienie stosownej deklaracji. Otrzymać ją można w każdej przychodni. Należy pamiętać, że w ramach publicznej opieki zdrowotnej wybierać można jedynie te przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Deklarację można też złożyć przez Internet. Jednakże musimy posiadać Internetowe Konto Pacjenta. Po wypełnieniu deklaracji, na Internetowym Koncie Pacjenta będzie informacja, który lekarz lub pielęgniarka został wybrany. Akceptacja powinna nastąpić w ciągu 7 najbliższych dni. Jednak warto pamiętać, że zależy to od trybu pracy przychodni.  Instrukcja, jak prawidłowo wypełnić deklarację, znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Deklaracja: co należy wskazać?

Przy wypełnianiu deklaracji należy wskazać swoje dane osobowe. M.in. imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, jak również numer PESEL. W przypadku studentów, w deklaracji dodatkowo należy wskazać miejsce zamieszkania, miejsce nauki oraz numer telefonu. Oprócz danych osobistych w deklaracji pacjent musi udzielić informacji, który raz w danym roku zmienia lekarza oraz jaki jest kod wojewódzki oddziału NFZ, z którego pobiera on świadczenie ubezpieczeniowe.

Jeżeli po dokonanym wyborze, stwierdzimy jednak, że chcemy zmienić osobę, u której poddajemy się leczeniu, możemy to zrobić bezpłatnie  dwa razy do roku. Kolejny zmiany lekarza, pielęgniarki czy położnej będzie kosztować 80 zł. Opłata nie jest potrącana w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, a także zmiany lekarza z przyczyn niezależnych od pacjenta.

Rejestracja na wizytę

Przychodnia zgodnie ma zapewnić dostęp pacjentom do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy.

Na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu zapiszesz się telefonicznie, osobiście, jak również za pośrednictwem osoby trzeciej. Jeżeli placówka korzysta z odpowiedniego programu, można też  zarejestrować się drogą elektroniczną. W ostatnim czasie lista przychodni, umożliwiających online rejestrację, zwiększa się. Na wizytę można zapisać się w dowolnym dniu w godzinach pracy rejestracji.

Lekarz rodzinny: jak przygotować się na wizytę?

Udając się na wizytę do lekarza rodzinnego, nie możemy zapomnieć wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. Numer PESEL jest niezbędny, ponieważ osoba rejestrująca ma prawo sprawdzić pacjenta w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Przed wizytą u lekarza, należy pomyśleć o tym, co tak naprawdę nam dolega, zapamiętać, a nawet zanotować wszystkie objawy. Również pacjent musi odpowiedzieć sobie na pytania: kiedy objawy się pojawiają, czy mają związek z porą dnia, wysiłkiem fizycznym lub spożywanymi posiłkami? Jak długo utrzymują się dolegliwości?

Na wizytę zabierz ze sobą wyniki badań, karty wpisowe, wyniki konsultacji. Jeżeli przyjmujesz jakieś leki – też należy o tym poinformować lekarza.

Teleporady, czyli online wizyta

Ze względu na sytuację epidemiologiczną procedura rejestracji na wizytę lekarską w Polsce została znacznie uproszczona. Pacjent może zarejestrować się na online wizytę – teleporadę. Jest to klasyczna konsultacja z lekarzem znajdującym się w innym miejscu niż pacjent. Konsultacje są prowadzone telefonicznie lub przy wykorzystaniu aplikacji do połączeń wideo. Podczas e-wizyty lekarz udzieli rad, a także może wystawić receptę na leki.

Zwolnienie lekarskie L4: co musimy wiedzieć

Warunki i tryb uzyskania zwolnienia lekarskiego w Polsce różnią się nieco od podobnej procedury na Ukrainie. W Polsce orzeczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby (zwolnienie lekarskie) nazywa się nieformalnie L4. Nazwa pochodzi od odpowiedniego formularzu, który kiedyś wypełniał lekarz. Najczęściej zwolnienie lekarskie wystawia lekarz rodzinny.

Pracując na podstawie umowy o pracę, pracownik w przypadku choroby ma prawo do uzyskania zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku osób powyżej 50 r.ż. okres ten wynosi 14 dni. W okresie trwania zwolnienia, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenie.

Maksymalny okres zasiłkowy wynosi 182 dni. Jeżeli przyczyną choroby jest gruźlica lub niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, wówczas okres zasiłkowy wynosi 270 dni.

Od 1 stycznia 2022 roku zmienią się zasady utrzymania zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, do 182 dniowego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.

Autor: Svitlana Slyvchenko, Wirtualny Klub Medyczny Ann.

Czytaj więcej w Ann:

lekarz rodzinny
Fot. Andrey Popov / Adobe Free Stock
0 Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *