Jakich aspektów wykonywania zawodu lekarza nie można pominąć?

Lekarz to zawód zaufania publicznego, który wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania. Dodatkowo medycy muszą pamiętać o pewnych aspektach, które są nierozerwalne z ich codzienną pracą. Mowa m.in. o właściwej odzieży, ale też odpowiedzialności, jaką obarczeni są przedstawiciele zawodów medycznych. Jakie jeszcze aspekty pracy lekarza warto mieć na uwadze? Kluczowe kwestie omawiamy w poniższym artykule.

Odzież medyczna – co warto o niej wiedzieć?

Lekarze pracujący w szpitalach oraz ośrodkach opieki długoterminowej zobowiązani są nosić specjalną odzież medyczną. Musi ona spełniać restrykcyjne normy, stanowiąc zabezpieczenie zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. Odzież medyczna to nie tylko profesjonalny wygląd, lecz przede wszystkim dobra ochrona przed chorobotwórczymi patogenami. Nie mogą być to zwykłe stroje zmienne – odzież medyczna wykonana jest z odpowiednich materiałów, które można prać w wysokich temperaturach.

Obecnie pracodawcy dają lekarzom dużą swobodę w zakresie doboru zarówno poszczególnych elementów stroju, jak i jego koloru. Kobiety mogą znaleźć dla siebie wiele ciekawych propozycji w sklepie internetowym: https://anilon.pl/odziez-medyczna-damska/. Tuniki, bluzy czy fartuchy to tylko wybrane propozycje, składające się na profesjonalny wygląd pracownika i zatrudniającej go placówki. W zależności od specjalizacji konieczne może być również zakładanie specjalnych czepków.

Higiena na pierwszym miejscu

Każdy lekarz zobowiązany jest przestrzegać podstawowych zasad higieny. Standardy, w zależności od zajmowanego stanowiska, są różne. Inne zalecenia dotyczą lekarzy pracujących w przychodniach jako pediatrzy bądź interniści, inne dotyczą chirurgów. Pierwszym krokiem do zachowania odpowiedniego poziomu higieny jest zakładanie odzieży medycznej. Przykładowo bluzy medyczne są nie tylko wygodne, ale również zabezpieczają przed wirusami, bakteriami czy grzybami. Trzeba też pamiętać o dokładnej dezynfekcji rąk i stosowaniu środków zabezpieczających, np. w postaci maseczek czy rękawiczek. Nawet w sytuacji zagrożenia życia pacjenta higiena powinna być na pierwszym miejscu.

Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Odzież medyczna – poznaj jej właściwości i zastosowanie!
Odzież medyczna – poznaj jej właściwości i zastosowanie! / fot.: dostarczone przez reklamodawcę

Lekarze wszystkich specjalizacji ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ale również za niepodjęcie konkretnych działań, które mogłyby uratować zdrowie lub życie pacjenta. Błędy w sztuce lekarskiej nie zawsze są popełniane celowo, jednak warto mieć świadomość ogromnego obciążenia w tym zawodzie. W jaki sposób można je zmniejszyć? Podstawą jest zakup polisy ubezpieczeniowej.

Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę są ubezpieczane przez pracodawcę, natomiast prowadząc własną praktykęnależy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie we własnym zakresie. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje mniej lub bardziej rozbudowane pakiety, które obejmują nie tylko samego lekarza, ale również członków rodziny.

O ubezpieczeniu powinni pamiętać zwłaszcza medycy, którzy dopiero rozpoczynają karierę. Dodatkowe zabezpieczenie okazuje się przydatne nawet osobom pracującym na etacie – nie ma przeciwwskazań, aby nawet w takim przypadku wykupić polisę.

Wielogodzinne dyżury – czy obowiązują każdego lekarza?

Wiele słyszy się o wielogodzinnych dyżurach, które mają miejsce przede wszystkim w szpitalach. Powodem jest konieczność zapewnienia ciągłej opieki pacjentom, do tego dochodzą także braki kadrowe. Ile więc maksymalnie może pracować lekarz? Medyk, który wypowie klauzulę opt-out, może pracować maksymalnie 48 godzin tygodniowo.

Brak wypowiedzenia tej klauzuli oznacza natomiast zgodę na wydłużenie czasu pracy. Najczęściej wielogodzinne dyżury mają miejsce w:

  • szpitalach,
  • domach opieki,
  • hospicjach,
  • prywatnych ośrodkach medycznych.

Warto jednak pamiętać, że podczas trwającego wiele godzin dyżuru lekarz ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Medycy często zawierają umowy z kilkoma podmiotami leczniczymi, pracując jednocześnie w przychodni oraz np. w szpitalu. Takie rozwiązanie nie jest niedozwolone, ale należy mieć na uwadze własne możliwości i dobro pacjentów, gdyż po wielu godzinach wymagającej pracy na oddziale lekarz niekoniecznie będzie efektywny.

Materiał sponsorowany zawiera lokowanie produktu i usługi

Serwis / aplikacja Ann nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia przeciwko wydawcy w zakresie szkód materialnych lub niematerialnych wynikłych z wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji bądź z wykorzystania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji nie będą uwzględniane. Wyłączną odpowiedzialność za niezgodność z prawem, nieprawidłowość lub niekompletność informacji, a w szczególności za szkody spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem tych informacji ponosi autor treści do której odsyła łącze lub odniesienie, a nie właściciel strony zawierającej łącza lub odniesienia do takiej strony.

0 Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *