E-skierowanie. Zmiany dla lekarzy i pacjentów

Rząd zmienia wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których będzie można wystawić e-skierowanie, czyli skierowanie w postaci elektronicznej. Wykaz ten poszerzono rehabilitację, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniający rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, opublikowano już na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

E-skierowanie. Trzy kolejne obszary leczenia

Zgodnie z nowym dokumentem lekarz będzie mógł wystawić e-skierowanie także na rehabilitację leczniczą. W grę wchodzą świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mowa o nich w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

E-skierowania będzie stosować również, kierując pacjenta na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Regulują je przepisy, wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

fot. Nenad Stojkovic/flickr/cc

Wdrożenie zmian potrwa do 2022 r.

Ustawodawcy zdecydowali, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2021 r. Wyjątkiem będzie możliwość realizowania skierowań w formie elektronicznej na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Ta zacznie obowiązywać później, bo od 1 listopada 2021 r.

Według wstępnej propozycji lekarze będą wystawiać skierowania na rehabilitację oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w postaci papierowej do 9 stycznia 2022 r. Nie dotyczy do skierowań do szpitala psychiatrycznego, które przygotowuje się według wzoru z 1997 r. Najprawdopodobniej zachowają one formę papierową aż do 30 czerwca 2022 r.

Rządzący informują, że zmiany te są odpowiedzią na oczekiwania samorządu zawodowego lekarzy. Mają stanowić również kolejny krok w procesie informatyzacji polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Czytaj też: Pandemia. Oto najlepiej oceniani naukowcy

0 Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *