Czym jest Lion’s Mane?

Lion’s Mane (Hericium erinaceus), znany również jako grzywa lwa lub soplówka jeżowata, to jadalny grzyb o długiej historii stosowania w tradycyjnej medycynie chińskiej. Charakteryzuje się dużymi, białymi owocnikami o postrzępionym kształcie przypominającym grzywę lwa. Grzyb ten rośnie na martwych lub umierających drzewach liściastych, głównie na bukach i dębach.

Skład i wartości odżywcze

Lion’s Mane zawiera wiele cennych składników odżywczych, w tym polisacharydy, beta-glukany, proteiny, aminokwasy, triterpeny, sterole i minerały. Grzyb ten jest szczególnie bogaty w dwa unikalne związki: hericenony i erinacyny, które wykazują właściwości neurotropowe i nootropowe.

Wpływ na układ nerwowy

Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań Lion’s Mane jest jego potencjał w zakresie wspierania zdrowia układu nerwowego. Badania wykazały, że związki zawarte w tym grzybie, takie jak hericenony i erinacyny, stymulują produkcję czynnika wzrostu nerwów (NGF) oraz czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF). NGF i BDNF są kluczowe dla przeżycia, wzrostu i różnicowania neuronów.

W badaniu „Neurotrophic properties of the Lion’s mane medicinal mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes)” Lai i wsp. wykazali, że ekstrakty z Lion’s Mane promują wzrost i różnicowanie komórek nerwowych in vitro. Sugeruje to potencjał tego grzyba w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona.

Działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne

Lion’s Mane wykazuje również silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Zawarte w nim polisacharydy i triterpeny hamują aktywność prozapalnych cytokin, takich jak interleukina-6 (IL-6) i czynnik martwicy nowotworu alfa (TNF-α). Ponadto, związki te neutralizują wolne rodniki i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

W badaniu „Anti-inflammatory and antioxidant properties of Hericium erinaceus in LPS-stimulated RAW264.7 macrophages” Choi i wsp. potwierdzili, że ekstrakty z Lion’s Mane skutecznie redukują stan zapalny i stres oksydacyjny w komórkach makrofagów stymulowanych lipopolisacharydem (LPS).

Korzyści dla zdrowia mózgu i funkcji poznawczych

Neurotropowe i nootropowe właściwości Lion’s Mane mogą przynosić korzyści dla zdrowia mózgu i funkcji poznawczych. Badania sugerują, że regularne spożywanie tego grzyba może poprawiać pamięć, koncentrację i zdolności uczenia się.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym „Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial” Mori i wsp. wykazali, że suplementacja ekstraktem z Lion’s Mane przez 16 tygodni znacząco poprawiła funkcje poznawcze u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w porównaniu z grupą placebo.

Wsparcie dla układu odpornościowego

Lion’s Mane zawiera beta-glukany, które są znanymi immunomodulatorami. Związki te stymulują aktywność makrofagów, komórek NK (natural killer) i limfocytów T, wzmacniając w ten sposób odporność organizmu. Regularne spożywanie Lion’s Mane może zatem przyczyniać się do lepszej ochrony przed infekcjami i chorobami.

Bezpieczeństwo stosowania i potencjalne skutki uboczne

Lion’s Mane jest generalnie uważany za bezpieczny do spożycia, zarówno w postaci świeżej, jak i w formie suplementów. Jednak, jak w przypadku każdego suplementu diety, zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania, szczególnie w przypadku istniejących chorób lub przyjmowania leków.

Potencjalne skutki uboczne związane ze spożyciem Lion’s Mane są rzadkie i zwykle łagodne. Mogą obejmować dyskomfort żołądkowo-jelitowy, suchość w jamie ustnej i swędzenie skóry. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Materiał sponsorowany zawiera lokowanie produktu i/lub usługi

Serwis / aplikacja Ann nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia przeciwko wydawcy w zakresie szkód materialnych lub niematerialnych wynikłych z wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji bądź z wykorzystania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji nie będą uwzględniane. Wyłączną odpowiedzialność za niezgodność z prawem, nieprawidłowość lub niekompletność informacji, a w szczególności za szkody spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem tych informacji ponosi autor treści do której odsyła łącze lub odniesienie, a nie właściciel strony zawierającej łącza lub odniesienia do takiej strony.

0 Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *